ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

(οι σκέψεις που γίνονται λόγος)

Όλες οι πηγές πληροφόρησης που έχουμε στην διάθεση μας (εφημερίδα, ράδιο, τηλεόραση, φίλοι) κάνουν λόγω για πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν αυτή την χρονική στιγμή στην Ελλάδα σε όλες τις ηλικίες. Περισσότερο ή λιγότερο όλες οι ηλικίες και όλα τα επαγγέλματα υποφέρουν από την έλλειψη δουλειάς γεγονός το όποιο επηρεάζει την διάθεση του ατόμου και φαίνεται να απειλεί την ευημερία της οικογένειάς του. Continue reading ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ